Particulieren

BEZOEKRECHT & ALIMENTATIE

Uw ex-partner beweert de alimentatie niet te kunnen betalen?

U wil weten of uw kinderen het goed hebben als ze bij uw ex-partner zijn?

ERFENISKWESTIES

Problemen ivm. de nalatenschap?

OPSPOREN VERMISTE PERSONEN & GOEDEREN

Een verdwijning binnen uw familie?

Diefstal van bepaalde goederen waaraan u bijzondere waarde hecht?

OVERSPEL

U heeft vermoedens en wil weten of uw partner vreemd gaat?

Achter de wekelijkse tennispartij met 'een vriend' zit mogelijk meer?

STALKING

U wordt gestalkt, maar de politie vraagt bewijzen?

DRANK- & DRUGMISBRUIK KINDEREN

Uw kinderen gedragen zich plots vreemd?

U vermoed dat uw kinderen met slechte vrienden omgaan;

dat er mogelijk sprake is van drank- en drugmisbruik?

Bedrijven / KMO

BEDRIJFSSPIONAGE

Uw bedrijfsgeheimen liggen op straat? U heeft vermoedens dat er

van binnenuit gegevens doorgespeeld worden aan concurrenten?

BEDRIJFSDIEFSTAL

Uw stock of kas kloppen de laatste tijd niet meer?

Uit leveringen bij klanten ontbreken plots goederen?

U vermoed dat een werknemer van uw bedrijf steelt?

CONCURRENTIEBEDING

Uw ex-werknemer schendt de contractuele bepalingen met betrekking tot het concurrentiebeding?

CONTROLE TIJDSBESTEDING

Uw vertegenwoordiger daagde niet op bij klanten en loog over zijn tijdsbesteding? U vermoed dat hij/zij met andere zaken bezig is

tijdens de arbeidstijd?

FRAUDE

U heeft vermoedens van gesjoemel met tijdsregistraties?

Uw werknemers vullen documenten fout in omdat zij of een kennis/familielid daar voordeel bij hebben?

Uw (rollend) materieel wordt onrechtmatig gebruikt door werknemers?

SCREENING VAN PERSONEEL

U gaat iemand aanwerven, maar wil een extra zekerheid?

Zijn uw kandidaten wie ze beweren te zijn (bv. opleiding)?

Zijn er tekenen van drank- of drugmisbruik, financiƫle problemen?

OPSPOREN VAN VOERTUIGEN & GOEDEREN

U heeft materieel of een bedrijfsvoertuig dat verdwenen is?

ZIEKTEVERZUIM

Uw werknemer meldt zich ziek maar is mogelijk

bij een concurrent aan de slag?

Uw personeel voert zijn zelfstandige activiteiten

uit tijdens het ziekteverlof?